en gr

PERLITE - HELLAS

H Εταιρεία μας

Perlite HellasH Perlite Hellas Α.Ε. είναι απο τις πρωτοπόρες εταιρείες στην διόγκωση περλίτη στην Ελλάδα και η μόνη με ιστορία μεγαλύτερη των 20 χρόνων. Ιδρύθηκε το 1992 απο τον Αθανάσιο Σαρίδη στη 2 Βιομηχανική περιοχή του Βόλου.
Με εφόδιο την εμπειρία μας το όνομα της εταιρείας μας έγινε συνώνυμο της σταθερά υψηλής ποιότητας και της ευελιξίας. Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης του παρεχόμενου προϊόντος αλλά και τις υπηρεσίες προς τον καταναλωτή μας έχουν ωθήσει στη συνεχή βελτίωση του μηχανολογικού μας εξοπλισμού. Στόχος μας η ικανοποίηση των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών των υπάρχων αλλά και νέων πελατών μας.
Η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μας περιλαμβάνει πρόθραυση, ξήρανση και διόγκωση δίνοντας μας την ευελιξία να έχουμε πλήρη έλεγχο στο παραγόμενο προϊόν είτε στην αδιόγκωτη είτε διογκωμένη μορφή του. Η εταιρεία μας με τη βαθιά γνώση της επεξεργασίας και διόγκωσης του περλίτη στοχεύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα ικανοποιήσουν τους τελικούς αλλά και βιομηχανικούς μας πελάτες.Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

• Να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας, χτίζοντας μακροπρόθεσμές σχέσεις αμοιβαίου κέρδους
• Να εξελίξουμε την αγορά του περλίτη παρέχοντας διαφοροποιημένα υλικά για νέες αγορές και νεες χρήσεις. Με άξονα το συνδυασμό των πολύπλευρων χαρακτηριστικών του υλικού μας.
• Να διευρύνουμε τη τεχνογνωσία μας για να μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις στους πελάτες μας που θα τους δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.Ιστορική αναδρομή

• 1992 Μετά από σχεδόν 25 χρόνια ενασχόλησης με την εξόρυξη περλίτη απο το νησί της Μήλου ο Αθανάσιος Σαρίδης δημιουργεί στο Βόλο το εργοστάσιο επεξεργασίας περλίτη.
• 1994 Η Περλίτ Ελλάς εμπλέκεται στο ερευνητικό πρόγραμμα Bright Euram δημιουργώντας το προιόν A2 για χρήση σε γυψοσοβάδες.
• 1996 Η Περλίτ Ελλάς είναι μία απο τις 2 μητρικές εταιρείες που ιδρύουν την ISOCON SA που θα αναλάβει την διάθεση του διογκωμένου περλίτη στην Ελληνική αγορά.
• 1998 Η Περλίτ Ελλας επενδύει στην καθετοποίηση της παραγωγής της με την πρόσθήκη μοναδας πρόθραυσης και ξηραντήριου. Με αυτές τις προσθήκες αποκτά την ευελιξία να ελέγχει απόλυτα τα παραγόμενα προϊόντα της.Perlite Hellas
• 2003 Η Περλιτ Ελλας επενδύει στην ποιότητα των προϊόντων της αποκτώντας ISO πιστοποίηση, ταυτόχρονα εγκαθιστά εσωτερικό εργαστήριο για τον έλεγχο της ποιότητας καθώς και έρευνα για νέες χρήσεις του περλίτη.
• 2005 Η Περλιτ Ελλάς επενδύει στη νέα μονάδα παραγωγής του ημι-έτοιμου περλιτοδέματος με την ονομασία Perlobeton-S
• 2006 H Περλιτ Ελλάς επενδύει σε 2 μονάδα παραγωγής διογκωμένου περλίτη.
• 2010 Η Περλιτ Ελλάς επενδύει περεταίρω στην ποιότητα των υλικών της με νέες τεχνολογίες ελέγχου του βάρους του παραγόμενου προϊόντος κατά την παραγωγή.
• 2013 Η Περλιτ Ελλάς επενδύει σε νέο προϊόν που απευθύνετε σε χυτήρια μετάλλων.

Ποιότητά και Πιστοποιητικά

Η Διοίκηση της εταιρίας, στην προσπάθειά της :
α) να διατηρήσει την σημαντική θέση στην ελληνική και διεθνή αγορά που έχει ήδη κατακτήσει,
β) να αναπτυχθεί διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα και τις θέσεις εργασίας
γ) να βελτιώσει τις λειτουργίες και διεργασίες της ΠΕΡΛΙΤ ΕΛΛΑΣ, τηρώντας απαράβατα την κείμενη νομοθεσία που την αφορά :

 • τηρεί το Σύστημα Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO9001:2015    
 • παρακολουθεί την εξέλιξη των διεργασιών της , θέτει στόχους βελτίωσης, με την βοήθεια σταθερών μεγεθών που έχει επιλέξει ως δείκτες της πορείας της, ενώ βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης, καθιερώνει συστηματικούς ελέγχους, προκειμένου οι διεργασίες να είναι αποτελεσματικές και τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές
 • ελέγχει και πιστοποιεί τα προϊόντα της με CE σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δομικά προϊόντα
 • διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία με εξωτερικούς  φορείς, πελάτες, προμηθευτές, δημόσιες αρχές, συνεργάτες, με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των καταναλωτών . Καταγράφει και αξιολογεί την αποδοχή, ανταπόκριση και ικανοποίηση των πελατών από τα προϊόντα και την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, ενώ παράλληλα εγγυάται την εχεμύθεια και αρτιότητα σε σχέση με  την παρεχόμενη υλική και πνευματική ιδιοκτησία και προσωπικά και οικονομικά δεδομένα των πελατών της.
 • παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εύρυθμη, απρόσκοπτη  και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας γενικότερα
 • εξασφαλίζει τεχνολογικά άρτιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • τηρεί και αξιολογεί διαδικασίες εκπαίδευσης των εργαζομένων, αξιολόγησης των επιδόσεών τους και μέτρησης ικανοποίησής τους, προκειμένου να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις βελτίωσης της παραγωγικότητας, της ποιότητας και του εργασιακού περιβάλλοντος
 • διαχειρίζεται αποτελεσματικά περιπτώσεις κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, με τρόπο που να διασφαλίζει κατά το δυνατόν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας
 • εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, των συνεργατών και του προσωπικού της
 • αξιολογεί, προωθεί και επιβραβεύει τις προτάσεις βελτίωσης που υποβάλλονται


Ειδικά για το 2018 η Διοίκηση επικεντρώνει τις προσπάθειες και τους στόχους της σε :

 • Σταθεροποίηση των πωλήσεων
 • Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, περιβάλλοντος και ποιότητας
 • Μείωση κόστους παραγωγής,
 • Επενδύσεις εκσυγχρονισμού
 • Διερεύνηση για νέα καινοτόμα προϊόντα

 

 

Copyright 2013 © Perlite-Hellas. All rights reserved. A Webabouts creation.